top of page

Økobuddhisme på Europeisk


Det var vakkert å ankomme klosteret Maison Notre-Dame du Chant-d'Oiseau og møte buddhister fra andre tradisjoner. Det var tydelig at de jeg kom i snakk med har dype praksiser i hver sin tradisjon. Jeg følte meg litt som en pilgrim fra utkanten av Europa som har reist inn til et senter for åndelig praksis, på tross av at dette var et årsmøte med talløse presentasjoner og diskusjoner.På fredag ettermiddag var det EcoDharma gruppen sin tur til et to timers innslag. Vi startet med at Jake som leder gruppen EcoDharma i the European Buddhist Union beskrev et bakteppe av klimaendringer og hvordan vi nærmer oss flere kritiske vendepunkt, og illustrerte det med å pumpe opp en ballong til den sprakk.Deretter så vi en film fra SanghaActiva, fra Spanie. De viste hvordan de har tatt mange initiativ for å gjøre sitt senter og retrettsted bærekraftig inkludert det å dyrke og kompostere mat. Folk snakket så i par om hva de har gjort i sine senter for å bli mer bærekraftige. Deretter ledet jeg en lengre øvelse der deltagerne ble invitert til å organisere seg i interessegrupper rundt et av følgende tema: Økodharma trening, aktiviteter i naturen, klimarettferdighet, kommunikasjon, inspirere unge voksne og aktivisme.Gruppene snakket sammen i 15 minutter og tok 5 minutter til å bestemme hva neste skritt skal være for å (eventuelt) gjøre noe mer enn å snakke om det, samt å dedikere en kontaktperson. Praten gikk livlig og vi hengte deretter opp resymeer fra samtalen på veggene. Her er oppsummering fra gruppene. Vi hadde ikke tid til å prioritere og få frem forpliktende neste skritt, så dette er en ønskeliste. Først en oppsummering av det deltagerne sa de allerede gjør rundt i Europa. Deretter fem områder som fem forskjellige grupper snakket om. Til slutt en oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse til deltagerne.


This is what we do:

 1. Plant based way of life, composting, recycling

 2. Conteplative ecology, 100 hct Forest project

 3. Recycling, avoid single use plastic, reducing consumption of water

 4. Ground source heating at retreat centre and considering fundraising for solar panels. Vegan food at all public activities. We also try to shop organic and local, as far as we can afford. Low energy light bulbs, recycling.

 5. Implementing a Triratna scheme similar to SEE-FAB, occationally doing ecodharma events, compost toilets at our retreat centre, low energy light bulbs, smart-heating, recycling, car-sharing.

 6. LED lighting, investigating solar and hydro projects on our estate, growing food in hugel beds, encouraging car sharing, exchanging petrol vehicles for hybrid/EVs, exhibitions and awareness raising at the centre and at the COP conferences ('Seeds of Hope and Action' exhibition Co-curated between SGI and Earth Charter international launched at COP26 in Glasgow, we are an Observer Organisation with UNFCCC, tree planting, water conservation, webinars of examples, encouraging people to 'awakened agents of change' ....

 7. Animal compassion association, smart office


This is what we want to do

Connect with and protect the environment:

 1. Walking barefoot

 2. Yatra - walking silently

 3. Collecting litter and rubbish

 4. Sacred nature

 5. Tree-hugging

 6. Swimming in open water

 7. Camping sustainably, meditation and ritual

Inspire young adults and activism:

 1. Summer camp for 8-13 and 14-17

 2. Activities in nature (Ecology workshops)

 3. Theater/workshops: Buddhism+ecology (+emotions)

 4. Young buddhists:

 5. Music, art, dance (also for non-English speakers)

 6. Retreat with no phones

 7. Inter-buddhist youth exchanges

 8. Mob meditation about ecology

 9. School visits at the Buddhist centres

 10. Self-healing for environment meditation

 11. Using social media ethically

Communication and justice

 1. Invite to regular meetings, a blog, other social media or hybrid events to:

  1. Share experiences of gratitude

  2. Share and hold grief

  3. Share possibilities to act (not to feel helpless)

 2. Raise awareness of for example vegetarianism through meetings, exhibitions: Sowing seeds of hope and actions.

Ecodharma training

 1. Raising awareness of the implications and impact of the leader

 2. At sangha level

 3. Recycling

 4. Reduce the use of plastic, for example plastic bags

 5. Change buying habits

 6. Raise awareness of the impact of our actions

 7. Inner ecology:

 8. Mindfulness and deep understanding

 9. Contemplative ecology

 10. EPCA month – checkable that accumulate at the end of the year

 11. A representative of Ecodharma in each sangha to pass on Ecodharma tools

 12. Certification after training, from the EBU

National unions like Buddhistforbundet

 1. Inspire buddhists to be more sustainable

 2. Inspire young adults

 3. Activism, f.eks. XR Buddhists; Religions for future (Austria)

 4. Encouraging veganism/vegetarianism as the most fundamental step any Buddhist can take now.

 5. EBU council members should be vegetarian

 6. Moving towards vegetarianism.

 7. Next step: Munisha will email the council of the EBU

From an online questionnaire to the participants:

 1. Summer camp

 2. Practice in sacred place with Friends and Family, Walks in nature in silence.

 3. Work at a EBU Eco-dharma certification or diploma that could be set up

 4. Adapt our center to be more sustainable: Energy consumption; Organize activities in the nature including walking meditation under the trees

 5. Help with and facilitate codharma training with EBU as soon as possible

 6. The national unions group (4 were present) agreed to encourage vegetarianism in the EBU, and (somewhat provocatively!) it was suggested that all council members should be vegetarian because this is the single simplest action any individual can take to reduce their impact on the environment.

 7. Install the water tanks at the toiletEtter en pause fortalte Jake om SEE-FAB (Sustainable Environment on Earth For All Beings). Dette er en veiledning for buddhistsenter og retrett senter for å bli mer bærekraftige. Til slutt ledet Lhama Lundrup (Frederic) oss i en meditasjon for å absorbere økten.

Dagen etter deltok Jake og jeg i et panel som svarte på spørsmål fra gruppen og spesielt fokuserte på spesifikke buddhistiske bidrag til bærekraft.


Etter frokost på lørdag inviterte Martin og Emilia som lager podcasten «European Buddha Podcast» for EBU, til et opptak om EcoDharma gruppen. Det var et inspirerende i den frodige klosterhagen til Maison Notre-Dame du Chant-d'Oiseau, som betyr Notre-Dame huset med fuglesang, og hagen levde opp til sitt navn med vakker fuglesang i bakgrunnen. Vi begynte med å snakke om Økodharma workshopen og fortsatte med det vi holder på med i Norge. Det var inspirerende å kunne snakke om ideer både rundt økobuddhisme og å engasjere unge voksne, og jeg er spesielt inspirert av tanken på å bidra til et kurs i økobuddhisme, og det å tilby korte og lange økobuddhist retretter ute i naturen. De vil også koble opp mot vår nye hjemmeside så det vil kunne inspirere andre. Det skal også bli spennende å se om arbeidet i EBU og Norge kan inspirere hverandre.16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page