top of page

Om oss

Vi er en gjeng forskjellige mennesker som verdsetter den planeten vi bor på; ønsker å møte alle levende vesen basert på kjærlig; krever respekt og rettferdighet; og søker altruistisk visdom.

 

Vi er del av mange nettverk. Først og fremst er vi levende vesen på Gaia - eller jorden. Vi er også mennesker som har bidratt fantastisk gjennom kultur, kunst, forskning og forskjellige tros- og livssynsamfunn; og som er ansvarlige for å ødelegge det miljøet vi er avhengig av. De fleste av oss er også medlem i en av gruppene i Buddhistforbundet (BF) der vi føler oss hjemme og gjør den daglige praksis. Du kan melde deg inn i en av disse gruppene. Da kan du få oppdateringer fra dem og du støtter dem ved at de får et bidrag fra Staten for hvert medlem. Du kan også melde deg inn uten tilhørighet. Da går bidraget til Buddhistforbundets administrasjon og Økobuddhister.

Bli medlem

Gjennom Buddhistforbundet er vi medlem i Samarbeidsrådet for Tros og Livssyn (STL); Håpets Katedral (HK); og The European Buddhist Union (EBU). Vi trekker inspirasjon fra og samarbeider med forskjellige grupper som er opptatt av sosial rettferdighet og økologi. I følge Paul Hawken er vi dermed del av verdens største bevegelse noensinne (Paul Hawken, (2008), Blessed Unrest: How the Largest Social Movement in History Is Restoring Grace, Justice, and Beauty to the World).

Oppmerksomhet er revolusjonerende

Our Mission

Vår visjon

For å kunne leve godt på denne planeten i syv generasjoner eller flere fremover må vi ta vare på miljøet og leve bærekraftig.

 

Vi er enige med FN og John Elkington som i 1997 skrev om 3 P-er (på engelsk): People; Planet; Profit, som på norsk blir 3 M-er: Mennesker, Miljø, Meningsfylt arbeid. Med det mener vi:

  • Mennesker: Vi må ta vare på hverandre og hindre all diskriminering, undertrykkelse og urettferdig behandling uansett hvor det skjer.

  • Miljøet: Vi må ta vare på planeten som et levende system med mange forskjellige levende systemer som alle har egenverdi og ikke bør betraktes som kun ressurser.

  • Meningsfylt arbeid: Alle mennesker må få mulighet til å jobbe og tjene til livets opphold ut fra egne evner, i sunne omgivelser, til en respektabel lønn og dermed kunne leve sunne, anstendige liv.

order_mosaic_2014_high-res.jpg

Forvandling

For å få til å ta vare på miljø og leve bære må vi lære oss å forvandle visjon og kunnskap til altruistisk visdom for å kunne utvikle og håndtere forskning, teknologi og endring. Vi trekker veksel på den eldgamle buddhistiske visdomstradisjonen som fremhever at vi alle er gjensidig betinget; at vi kan foredles som mennesker ved å møte den smerte og lidelse vi møter i livet; og den beste måten å gjøre det på er med kjærlighet, respekt og undring. Altruisme handler om å finne sunne måter å tenke, snakke og handle på slik at det tjener både en selv, andre og samfunnet som helhet. Altruistisk visdom handler om å kultivere visdom på måter som gagner alle.

Bilde er av ordensmedlemmer i Triratna, laget av Lokabandhu.

bottom of page