top of page

Hva er en økobuddhist?

Oppdatert: 15. sep. 2023

“Øko” kommer fra gresk og betyr ‘hushold’ eller ‘miljø’. “Buddhist” er en som praktiserer buddhas lære for å bli fri. Fri fra unødvendig lidelse, og fri til å leve med visdom og medfølelse. En økobuddhist ønsker dermed oppvåkning og gode betingelser for oppvåkning for alle levende vesener. Det er på en måte en miljøagent som bruker buddhistiske perspektiver og praksiser. Er eller kan det bli deg? Her ser du en av våre inspirasjonskilder: Joanna Macy.En økobuddhist er opptatt av sunn endring både i det indre og det ytre. Endring skjer hele tiden, enten vi liker det eller ikke. Vi kan påvirke denne endringen, om enn vi ikke kan kontrollere den. For å påvirke indre endring i kropp og sjel, eller hjerte, hode og kropp mediterer vi. Vi mediterer som Buddha foreslo når vi sitter i formell meditasjon, men vi søker også å meditere når vi går, står og ligger. Med andre ord søker vi å kultivere sunne holdninger, tanker og følelser så ofte vi klarer. Sunne holdninger er de som er basert på frihet, visdom og medfølelse. For å påvirke ytre endring praktiserer vi etikk i våre hverdagsliv og påvirker samfunnet der vi kan. For å påvirke engasjerer vi med forskjellige prosjekter som å meditere ute i byrommet, delta på konferanser, aksjoner eller demonstrasjoner, skrive leserinnlegg, engasjere med andre nettverk og bruke våre demokratiske rettigheter. Vi bruker også tid på å kultivere dette nettverket: Økobuddhister i Norge.

Vil du være med å bidra?

Det er mange måter du kan bidra på. Inspirert av den store økobuddhisten Dr. Ambedkar som bidro til å frigjøre millioner av indere fra et undertrykkende kastesystem fokuserer vi på tre aspekter:

  • Studere: Hvordan kan buddhas lære - også kalt dharma - bidra i dagens samfunnsspørsmål? Hva slags praksiser kan vi bruke i våre liv for å leve sunnere liv og bidra til et sunnere samfunn? Vi kommer til å starte et kurs i løpet av høsten for å dekke noe av det grunnleggende du trenger å vite og praktisere. Kurset blir et hybrid-kurs som også vil bli tatt opp så man kan engasjere med det når og hvor man vil.

  • Agitere: Inspirere hverandre til å gjøre endring og påvirke på kloke og effektive måter som er bærekraftige for oss og de rundt oss.

  • Organisere: Hvordan kan vi organisere oss sammen og med andre organisasjoner for å få størst mulig påvirkning med det vi velger å gjøre, med minst mulig frustrasjon.

Vi i Økobuddhister søker alle som er interessert i dette arbeidet og ser for oss mange lokale grupperinger som kan engasjere og praktisere lokalt og som av og til møtes personlig eller på nett i store antall for å studere sammen, inspirere hverandre og organisere oss.

Hvordan?

  1. Bli med på møtet 10.10 eller 17.10 i lokalene til Buddhistforbundet på Grønland i Oslo, eller via Zoom. Les mer her.

  2. Meld deg på en epost liste for å få informasjon om det som skjer fremover.

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page