top of page

Buddhistforbundet: meditasjon markering for “å gjøre ingenting for miljøet”

Oslo, 17.11.2022 fra kl.14.00-16.00 på Olaf Ryes plass blir det en markering for å rette oppmerksomheten mot våre holdninger rundt miljøet. Markeringen er i regi av av Buddhistforbundets Grønn Arbeidsgruppe der buddhister fra alle retninger møtes for å meditere i fellesskap. Markering har som hensikt i å øke bevisstheten rundt hvilken påvirkningskraft vi har på klima og miljø gjennom våre aktive valg. Ved å gjøre ingenting gjennom meditasjon så tar man en midlertidig avstand fra handlinger som kan skade miljøet og man kan skaffe seg verdifull innsikt som kan komme miljøet til gode.


«Hverdagen vår er dominert av høyt tempo og stort press for evig vekst i forbruk og velstand. Ved å roe ned og “gjøre ingenting” gjennom refleksjon kan vi oppdage at vi faktisk trenger mindre for å være lykkelige og tilfredse i våre egne liv,» sier Maitreyaśīla, miljøansvarlig i Buddhistforbundets styret. Videre sier han: - «Ved å gjøre mindre kan vi redusere forbruk, forsøpling og forurensning. Vi får mulighet til å reflektere over hva som virkelig betyr noe, og hva som er bærekraftig for oss selv, samfunnet og miljøet. På denne måten søker vi å forsterke verdier som vennlighet, åpenhet, kjærlighet og empati for alle levende vesener og kloden vår.»


Buddhistforbundet er et norsk trossamfunn som samler over 14000 buddhister og venner av buddhismen. En viktig oppgave som Buddhistforbundet har er å formidle kunnskap om buddhismen til interesserte i sin alminnelighet og til elever og lærere spesielt. Vi er opptatt av å bidra til intra-buddhistisk forståelse og fellesskap og arrangerer felles feiringer av buddhistiske høytider.Vi er også engasjert internasjonalt gjennom organisasjoner som United Nations Day of Vesak, European Buddhist Union og World Fellowship of Buddhists. Sist men ikke minst har vi de siste 20 årene vært involvert i arbeidet for menneskerettigheter inklusiv trosfrihet. Buddhistforbundet ønsker nå å ta en mer tydelig og synlig stilling i henhold til klima og miljø gjennom etablering av Grønn arbeidsgruppe som er initiert og ledet av Maitreyaśīla. For mer info se https://buddhistforbundet.no/.

Plakat av: Christine Galschjødt

For mer informasjon, kontakt:

Maitreyaśīla Jagestad


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page